Friday, December 17, 2010

MANHAL...program melahirkan Ahlul-Zikr

Dari segi bahasa, Ahlul-Zikr dapat diterjemahkan dengan orang yang banyak berzikir. Namun zikir di kalangan orang-orang Melayu seriangkali difahami dengan lafaz-lafaz zikir iaitu Lailaha Illah, Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya. Adakalanya jampi-jampi dan mentera juga dianggap zikir. Kefahaman yang sempit tentang zikir ini menyebabkan kita akan tersilap dalam menanggapi Ahlul-Zikr; siapa sebenarnya mereka? 

Di dalam al-Quran, Allah menyuruh kita supaya merujuk kepada Ahlul-Zikr apabila ada kemusykilan dalam hidup kita. firmanNya; "Hendaklah kamu bertanya Ahlul-Zikr jika kamu tidak mengetahui" (Surah an-Nahl, ayat 43 dan surah al-Anbiyak, ayat 7). Maksud Ahlul-Zikr dalam ayat ini bukanlah semata-mata orang yang banyak berzikir mengikut pengertian zikir yang difahami oleh kebanyakan orang Melayu. Jika tidak sudah tentu orang-orang yang banyak bezikir dan beribadah semuanya layak untuk memberi fatwa. Namun realiti yang kita lihat betapa ramai orang yang banyak berzikir dan rajin beribadah, tetapi dari segi ilmu agama mereka dibelenggu kejahilan. Malah Ada yang terlibat dengan ajaran salah dan menyeleweng. Maka bagaimana mereka hendak memberi panduan kepada orang lain sedangkan mereka sendiri tidak nampak jalan.

Jadi, siapa sebenarnya Ahlul-Zikr? Terlebih dahulu, kita perlu membetulkan tanggapan kita tentang makna zikir. Perkatan az-Zikr pada asalnya bermakna ingat. Zikrullah bermaksud mengingati Allah. Zikrullah (mengingati Allah) menurut al-Quran dan al-Hadith bukan hanya kepada lafaz-lafaz Zikir yang disebutkan tadi, tetapi merangkumi semua aktiviti manusia untuk mengingati Allah atau memperingatkan orang lain supaya mengingati Allah. Secara terperinci Zikrullah dapat kita senaraikan seperti berikut;
1. Menunaikan solat. Di dalam al-Quran, Allah berkata; "Dan dirikanlah solat untuk mengingatiKu (lizikri)" (Surah Taha, ayat 14).
2. Menuntut ilmu. Majlis ilmu di sisi ulamak tergolong dalam majalis az-Zikr. Imam al-'Ato ketika ditanya "Apa yang dimaksudkan majlis zikir?". Beliau menjawab; majlis mempelajari apa yang halal apa yang haram, bagaimana berjual-beli mengikut Syariat, mempelajari tentang solat, puasa, hukum-hakam perkahwinan dan talak, bagaimana mengerjakan haji dan seumpamanya" (Al-Azkar, Imam an-Nawawi). 
3. Membaca al-Quran dan mengkajinya. Allah berfirman; "Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad akan az-Zikr (yakni al-Quran) supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir" (Surah an-Nahl, ayat 44). Berkata Ibnu 'Abbas; Ahlul-Zikr ialah Ahlul-Quran (lihat; Tafsir al-Qurthubi).
4. Memberi peringatan dengan berdakwah, mengajar, menyampaikan nasihat. Allah berfirman; "Dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan akan member manfaat kepada orang-orang beriman" (Surah adz-Dzariyat, ayat 55).
5. Menyebut nama-nama Allah dan berzikir kepadaNya.
6. Mematuhi perintah Allah kerana semua orang yang patuh kepada arahan Allah itu tandanya ia ingat kepada Allah. Berkata Imam Said bin Jubair; "Semua orang yang beramal/berkerja untuk Allah dengan suatu bentuk ketaatan, ia adalah orang yang mengingati Allah (Zakirullah)" (Al-Azkar).

Setelah kita memahami makna Zikrullah dengan tepat, barulah kita dapat memahami siapa sebenar Ahlul-Zikir yang diperintah oleh Allah untuk menjadi rujukan kita iaitu tempat bertanyakan soalan bila timbul kemusykilan. Betapa besarnya darjat Ahlul-Zikr kerana Allah sendiri yang meletakkan mereka pada kedudukan sebagai rujukan bagi ummah. Mereka ialah individu yang terangkum semua pengertian Zikrullah tadi pada diri mereka. Mereka menguasai ilmu agama, menghafal al-Quran dan hadis serta memahami kandungan keduanya, mengetahui halal dan haram agama, beramal dengan ilmu yang dipelajari, berdakwah menyampaikan ilmu dan peringatan kepada manusia, melazimi ibadah dan zikrullah. 

Ahlul-Zikr tersebutlah yang ingin dilahirkan oleh MANHAL. Sistem pengajian di MANHAL menerapkan sepenuhnya pendidikan Islam yang bersepadu; hafazan al-Quran, pengajian ilmu-ilmu Islam, penguasaan Bahasa Arab, kemahiran akademik dan ketrampilan syaksiyah Islamiyah. Kehidupan harian pelajar MANHAL dimulai dengan al-Quran dan ditutup dengan al-Quran juga. Seawal 7.30-8.30 pagi mereka menghafal al-Quran, diikuti tengahari 12.30-1.30 dan muraja'ah hafalan di sebelah malam dari jam 8.00 hingga 10.00 malam. Di celah-celah masa bersama al-Quran itu mereka akan didedahkan dengan sesi-sesi pengajian Agama, Bahasa Arab dan Akademik. Pendedahan kepada ilmu dengan dilingkungi oleh penghayatan al-Quran, insya Allah akan melahirkan Ahlul-Zikr. Itulah keyakinan kita dan itulah juga yang ingin kita capai.         

No comments:

Post a Comment